Kirjanpito, palkat ja neuvonta

Hyvin hoidettu kirjanpito on panostus yrityksesi tulevaisuuteen. Lakisääteisten kirjanpitopalvelujen lisäksi tarjoamme sinulle tukea ja opastusta moniin yritystalouden tilanteisiin.

Sähköinen taloushallinto säästää yrityksesi resursseja olennaiseen. Käytössämme on selainpohjainen Procountor-järjestelmä. Sovimme yhdessä työnjaon: voit  tehdä sovitun osan taloushallinnosta itse tai ulkoistaa sen kokonaan, jolloin hoidamme kirjanpitosi avaimet käteen -periaatteella.

Palveluun kuuluu kuukausittainen perustason raportointi: tuloslaskelma, tase ja kolme mahdollisesti erityishuomiota kaipaavaa nostoa, esim. oman pääoman riittävyys, liikevaihdon muutokset ja kannattavuuden kehittyminen. Kun tarvitset laajempaa raportointia, räätälöimme sinulle sopivan kokonaisuuden. Tutustu myös talouspäällikköpalveluihimme, jotka auttavat saamaan hyvän kokonaiskäsityksen yrityksen taloudesta ja hyödyllisiä vinkkejä.

Tässä esimerkkejä kirjanpidon, palkanlaskennan ja neuvonnan palveluistamme, jotka valitaan tarpeen mukaan asiakaskohtaisesti:

Kirjanpito

 • Ajantasainen sähköinen kuukausikirjanpito (tiliöinnit ja arvonlisävero)
 • Ennakkoverojen määrän jatkuva seuranta ja muutoshakemukset
 • Omaveroilmoitus kuukausittain (arvonlisävero ja työnantajasuoritukset verottajalle)
 • Omaveron tapahtumien seuranta ja raportointi poikkeamista
 • Myyntilaskujen ja ostolaskujen täsmäyttäminen kirjanpitoon (myynti- ja ostoreskontra)
 • EU-myynneistä yhteenvetoilmoitus verottajalle
 • Tuloslaskelma ja tase kuukausittain sekä kirjanpitäjän kommentit kuluneesta kuukaudesta
 • Tilinpäätös
 • Osinkojen laskenta ja vuosi-ilmoitukset
 • Veroilmoitus

Palkanlaskennan kokonaispalvelu

 • Kuukausi- ja tuntipalkat sekä provisiot
 • Lomapalkkalaskenta ja lomapäivien seuranta
 • Lomapalkkajaksotukset kirjanpitoon (sovituin aikavälein)
 • Palkkatodistukset työntekijöille ja viranomaisille
 • TyEL-kuukausi-ilmoitukset
 • Palkanlaskennan ilmoitukset verohallintoon kuukausittain
 • Palkanlaskennan vuosi-ilmoitukset: verohallinto, vakuutusyhtiöt ja muut viranomaiset
 • Työsopimus- ja TES-neuvonta
 • KELA-hakemukset

Neuvonta

Taloushallinto

 • Kustannustehokas taloushallinnon prosessi ja työnjako
 • Procountor-ohjelmiston koulutus ja käyttö

Verotus

 • Palkkaa vai osinkoa
 • Hankintojen ajoitus ja vaikutus tulokseen
 • Elinkeino- vai tuloverotettavaa tuloa (EVL/TVL)

Yhtiöoikeus ja yhtiömuodot

 • Osakeyhtiön perustaminen
 • Osakeyhtiön muutokset ja yritysjärjestelyt
 • Toiminimen muutos osakeyhtiöksi (Tmi -> Oy)
 • Osakeyhtiön hallinnolliset asiakirjat: hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat